תוחלת החיים עולה בשנים האחרונות, איך מדינת ישראל מתמודדת עם זה?

זכויותיהם בקולם בתוכנית קפאין עם יואב מינץ ברדיו צפון

האם יש סנקציה כלפי עובד זר בסיעוד שנוטש קשיש או נכה ללא טיפול?

לא נסכים לנטישות עובדים בסיעוד, מחזירים את החיים לקשישים ולנכים , עו"ס עינת קולמן בראיון בשיח עם אברי גלעד בגלי צה"ל

מצוקת העצמאים , עינת קולמן בראיון בדנה בסוגיה בקול ברמה

זכויותיהם בקולם בתוכנית קפאין עם יואב מינץ ברדיו צפון

לרוץ לכנסת ולהביא את השינוי , כל הזכויות עם עוה"ד אבו ורדה

אם לא תקבלו את דרישותיי אני הולכת עם דורון ירין ברדיו כל רגע

לעצור את נטישות וסחיטות העובדים הזרים בסיעוד